Jubilæumsværk

Som del af FUK’s store 50 års jubilæumsfejring er der bestilt et nyt værk – I kor med alle engle. Som titlen lader ane, er det kormusik til Allehelgen, komponeret af organist Jakob Stevns-Lorentzen over teksterne af salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen. I samarbejde med formand for Folkekirkens Ungdomskor biskop Marianne Christiansen udarbejdes liturgien til en musikgudstjeneste, der også omfatter salmer for Den Danske Salmebog.

Korværket bliver af en varighed på i alt 30-45 minutter, og tanken er, at det skal kunne synges af alle i Folkekirkens Ungdomskor – lige fra de mindste spirer til kirkernes voksenkor. Værket vil blive opført i forbindelse med Landsstævnet, hvor der afholdes en musikgudstjeneste i Københavns Domkirke tirsdag d. 16.10.18 kl. 16, ligesom der planlægges stævner og koncerter over hele landet lørdag d. 10.11.18.

I kor med alle engle bliver en festlig markering af det, der har været formålet med Folkekirkens Ungdomskor fra begyndelsen: at medvirke til fremme og højnelse af dansk kirkekortradition – og, som det i dag er tilføjet vedtægterne: at styrke sangen til almen dannelse og til glæde for det enkelte menneske, menigheden og samfundet.

Som et korværk til Allehelgen skal værket skabe rammer for og give musik og poetisk sprog til en tolkning af død, sorg og savn, der spiller en stor og ofte overset rolle i børn og unges liv – en tolkning, der også rummer lys og håb. Barnet og den unge vil i værket møde ny kirkemusik af høj, kunstnerisk kvalitet i en tilgængelig musikalsk og erfaringsnær sproglig form og få mulighed for at opleve – som sanger og som deltager i en musikgudstjeneste – hvordan sangen åbner for fællesskabet imellem mennesker.

I kor med alle engle udkommer i marts 2018 og udgives i samarbejde med Forlaget Mixtur. På Folkekirkens Ungdomskors Årsmøde fredag d. 9.3.18, Haslev, vil Jakob Stevns-Lorentzen præsentere og gennemgå jubilæumsværket.