Idekatalog

Korsang som kirke-skole-samarbejde

Korsang og kirkemusikprojekter i Den åbne skole

 • Korsang i forlængelse af skoledagen – på skolen eller i kirken

 • Korsang, hvor børn (2.-3.-4. kl.) fra Skolefritidsordningen følges til korsang af en pædagog

 • Korsang i kortere forløb (4-8 uger) – på skolen eller i kirken. Evt. i samspil med andre skolefag (f.eks. dansk, musik og kristendom)

 • Salme- og kirkemusikprojekter i kortere forløb (4-8 uger) – evt i samspil med andre skolefag (f.eks. dansk, musik og kristendom)

 • Evt. frivillig deltagelse i koncert/musikgudstjeneste i kirken, uden for skoletiden, som afslutning på korsangsforløb. Aftales nærmere med skolen

 • Korsang som del af temadage el. temauger i skolen

 • Salme- og kirkemusikprojekter, udarbejdet af Folkekirkens Skoletjeneste*

 • Korledermedvirken ved skolens morgensang – evt. over en længere periode

 • Opsætning af musicals, påskeforløb, krybbespil mv. i kirken/på skolen

 • præsentation af orglet som instrument for en skoleklasse – alle aldre

 • Besøg i kirken – med præsentation af orglet som instrument for en skoleklasse – alle aldre

 • Besøg i kirken – med kortime/salmesang og –fortælling for en skoleklasse – alle aldre

 • Kormedvirken (af kirkekor el. samarbejdskor) ved skolearrangementer

 • Korlederbesøg i en musiktime, med kortime og information om kirkekor

 • Korsang i samarbejde med den lokale Musikskole

 

Korsang i den understøttende undervisning

 • Korsang som en lektion i skoletiden for f.eks. elever i 2.-3.-4. klasse

 • Korsang som en lektion, evt. som valgtilbud i forbindelse med Lektiecafé, eller som sidste time i en skoledag.

 • Korsangstilbud f.eks. over 8-12 uger eller et halvt år