Korsang er værdiskabende for skole og elever

Med skole-kirke-samarbejde omkring korsang

 • får flere børn gode oplevelser med sang og korsang

 • øges børns trivsel, glæde, engagement og evne til koncentration og fokus

 • får flere børn en højt kvalificeret sang- og korundervisning

 • får flere børn kendskab til den æstetiske dimension af musik og sang

 • får flere børn et større kendskab til den rige danske sang- og salmetradition

 • bidrages til elevernes generelle dannelse

 • bidrages til skolens arbejde omkring inklusion, hvor den fælles korsang er et relevant og brugbart redskab

 • får flere børn større kulturelt og historisk kendskab til kirken

 • oplever flere børn kirken fra en ny side

 • får børn og forældre evt. mulighed for at deltage i en musikgudstjeneste/koncert i kirken

 • får flere børn oplevelser, som de måske ellers ikke ville have fået, fordi kirken kunne være en institution, som forældrene ikke selv ville opsøge

 • kan børnenes interesse for korsang vækkes tidligt, hvormed børn, unge og forældre kan foretage et aktivt tilvalg af korsang senere