Kurser og uddannelse for korledere

Kirke og korsang i den nye folkeskole

Inspirationsdag.

Fredag d. 2.2.18 kl. 10-15

Få inspiration til korarbejdet i en ny skolevirkelighed, der mange steder har indflydelse på kirkekorets aktivitet – og få en række konkrete idéer med hjem. Igennem oplæg, konkrete eksempler og erfaringsudveksling giver kursusdagen deltagerne indblik i de muligheder, der ligger i et samarbejde med den lokale skole, og sætter fokus på, hvordan skolereformens princip om en åben skole, der inddrager lokale samarbejdspartnere, kan være et aktiv for kirken og korlederen. Inspirationsdagen arrangeres i samarbejde med Sjællands Kirkemusikskole og er for alle, der har lyst til og brug for at blive klogere på samarbejdet med den nye folkeskole: korledere, organister, kirke- og kulturmedarbejdere og menighedsrådsmedlemmer.

Oplægsholdere Else Marie Okkels, lektor ved UCSYD, Haderslev Helle Krogh Madsen, Folkekirkens Skoletjeneste, København og Frederiksberg Anne-Kari Ferenczi, organist og korleder, Herstedøster kirke Hanne Korsgaard Sundbøll, korkonsulent i Folkekirkens Ungdomskor

Fredag d. 2.2.18 kl. 10-15
Ankomst og kaffe fra kl. 9.30
Enghave kirke, Sønder Boulevard 120, 1720 Kbh. V
Pris: 600 kr. inkl. let frokost
Tilmelding og betaling inden d. 19.1.18
Tilmelding til kursus@fuk.dk
Betaling til konto: 2450 – 07 242 747 22 mrk. ’Kirke og korsang + deltagernavn’
For yderligere information kontakt korkonsulent Hanne Korsgaard Sundbøll: korsyd@fuk.dk/ 21207056

Kirke og korsang i den nye folkeskole - inspirationsdag (PDF)

Fyld liv i koret – med korkonsulenterne

Kursusdag om den gode og inspirerende korprøve.

Igennem workshops og oplæg får deltagerne idéer til undervisningsmetoder og -materialer, der giver sjov indlæring, struktur i korprøven, samt musikalsk udvikling for kor i alle aldre.
Kursusdagene arrangeres i samarbejde med Folkekirkens Kirkemusikskoler


Fredag 13. april 2018 kl. 10-16
Kirkebuen, Kristkirken
Riis Toft 1, Kolding

Pris inkl. frokost: 800 kr. for medlemmer/1000 kr. for øvrige
Tilmelding pr. mail senest 14 dage før kursusdagen
Yderligere oplysninger kursus@fuk.dk/ 21 20 70 56

Flyer - Fyld liv i koret (PDF)

Koret indefra

Fredag d. 8.6.18 kl. 10-15:30

Få nye vinkler på korarbejdet med Peter Hanke og Signe Sørensen på denne inspirerende kursusdag om alt det, der er med til at skabe et konstruktivt og motiverende kormiljø: korlederens rolle, position, rum og muligheder som leder, samt formidling og interaktion både imellem korleder og korsangere – og korsangerne imellem.

Fredag d. 8.6.18 kl. 10-15:30
C-Caféen ved Christianskirken Christiansvej 4, 7000 Fredericia
Pris inkl. let frokost: 800 kr. for medlemmer og studerende ved Folkekirkens Kirkemusikskoler/ 1000 kr. for øvrige
Tilmelding og betaling inden d. 25.5.18
Tilmelding pr. mail til til kursus@fuk.dk Betaling til konto: 2450 – 07 242 747 22 mrk. 'Koret indefra + deltagernavn’
For yderligere oplysninger kontakt korkonsulent Hanne Korsgaard Sundbøll: korsyd@fuk.dk/ 21 20 70 56

Koret indefra (PDF)

Udvid din korisont

inspiration til kormusik i krydsfeltet mellem rytmisk og klassisk

Fredag d. 28.9.18 kl. 10-15

Udforsk mulighederne i et korarbejde på tværs af genrer sammen med dirigent for Aarhus U og EVE, lektor i musik og engelsk Birgitte Næslund-Madsen, der vil lede os igennem et spændende repertoire i krydsfeltet imellem rytmisk og klassisk musik.
Der vil blive rig mulighed for at afprøve forskellige former for musik på egen krop og tage masser af ny inspiration med hjem til både ligestemmigt og blandet kor - heriblandt ideer til en naturlig måde at integrere koreografi i korsangen og til at arbejde med sangteknik og klangidealer i forskellige genrer.

Fredag d. 28.9 18 kl. 10-15
C-Caféen ved Christianskirken
Christiansvej 4, 7000 Fredericia
Pris inkl. let frokost: 800 kr. for medlemmer og studerende ved Folkekirkens Kirkemusikskoler/ 1000 kr. for øvrige
Tilmelding og betaling inden d. 14.9. 2018
Tilmelding pr. mail til kursus@fuk.dk
Betaling til konto: 2450 – 07 242 747 22 mrk. 'Udvid din korisont + deltagernavn’
For yderligere oplysninger kontakt korkonsulent Hanne Korsgaard Sundbøll: korsyd@fuk.dk/ 21207056
Udvid din horisont (PDF)