Stadig håb for Sommerskolen og U-Camp

De politiske aftaler om Anden fase af en kontrolleret genåbning og Plan for genåbning af Danmark efter corona-krisen har ikke udelukket muligheden for, at Sommerskolen og U-Camp kan gennemføres fra 26. juli til 1. august 2020.
 
Folkekirkens Ungdomskor har derfor valgt indtil videre at fastholde tilmeldingsfristen til de to arrangementer, nemlig fredag den 15. maj 2020. Der vil dog ikke blive opkrævet tilmeldingsgebyr før efter 8. juni, når vi kender de endelige retningslinjer for at forsamles i den såkaldte tredje fase af genåbningen.

Tilmelding skal ske via www.fuk.dk og altså senest fredag den 15. maj 2020.

Retningslinjer ved sang
Ifølge den politiske aftale om fase 2 vil kirkerne åbne for aktiviteter igen allerede den 18. maj. Dog efter særlige retningslinjer, som for øjeblikket er ved at blive udarbejdet. I fase 3 fra den 8. juni bliver der lukket op for blandt andet højskoler og kulturelle arrangementer for børn og unge.
 
Efter denne dato vil det være tilladt at samles 30-50 personer, hvis man overholder myndighedernes retningslinjer om hygiejne og afstand. Afstandskravet er ifølge Sundhedsstyrelsens nyeste udmelding 1 meter – dog mindst 2 meter ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, som der står i retningslinjerne. Det vil vi naturligvis følge.
 
Forbehold for ændringer
Corona-situationen ændrer sig løbende, og vi derfor må regne med, at der kan ske ændringer i de udmeldinger, som kommer fra politikere og myndigheder. Vi følger situationen tæt og vil selvfølgelig kun gennemføre Sommerskolen og U-Camp, hvis det både er sundhedsmæssigt forsvarligt og meningsfuldt.
 
For eksempel vil det være afgørende, om vi efter den 8. juni må forsamles 30 eller 50 personer. Hvis omstændighederne til den tid gør, at vi alligevel tvinges til at aflyse, vil alle naturligvis få deres tilmeldingsgebyr retur.
 
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte kursuslederne:
 
Anne Lise Quorning, alq@fredenskirken.fk - 51 24 47 54
Kristine Vad, koroest@fuk.dk – 21 20 39 17