Info om børns medvirken i gudstjenester mv

Flere medlemmer har henvendt sig til Folkekirkens Ungdomskor om de regler, der gælder for medvirken ved gudstjenester og koncerter for så vidt angår børn under 13 år.

På den baggrund har Folkekirkens Ungdomskor drøftet forholdene og bringer her en henvisning til information om reglerne mv. her.

Folkekirkens Ungdomskor har følgende bemærkninger:
Som udgangspunkt må børn under 13 år ikke optræde (herunder regnes gudstjenester og koncerter i kirker), men der kan gives tilladelse efter ansøgning hos politiet. Dette gælder uanset om børnene honoreres for dette eller ikke.


Det er arbejdsgiveren, altså menighedsrådet det pågældende sted, der er forpligtet til at søge om tilladelse, ligesom det kun er menighedsrådet, der kan drages til ansvar, hvis reglerne ikke er overholdt.


Såfremt der er spørgsmål vedrørende reglerne, kan menighedsrådet kontakte Landsforeningen af Menighedsråd for juridisk bistand.