Årsmøde 12. marts 2021 med inspirerende faglige oplæg

 

Folkekirkens Ungdomskors årsmøde 2021 afholdes fredag den 12. marts 2021 kl. 10.30 – 21.00 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense. Der vil være mulighed for at overnatte på stedet.

På programmet er blandt andet oplæg af Lars Ole Bonde, tidl. professor i musikterapi ved Aalborg Universitet. Lars Ole Bonde har gennem årtier beskæftiget sig musik og sundhed og anses for at være blandt Europas førende forskere indenfor området.

Derudover også oplæg af Thue Thesbjerg, konsulent for foreningen Syng. Thue Thesbjerg er en respekteret rytmisk korleder med fokus på autensitet, præcision, groove, krop, klang og udtryk. Thue har sunget i Vocal Line og VoxNorth, og synger nu i VOX 11. Han er desuden aktiv i Aarhus Vocal Festival (AAVF).

Der bliver der naturligvis også tid til at høre om og drøfte det videre strategiske arbejde i FUK.

Se det detaljerede program for årsmødet 2021.

Hovedbestyrelsen opfordrer alle til at møde op og være med til at præge, hvordan Folkekirkens Ungdomskors fremtidige arbejde bør forme sig. På repræsentantskabsmødet, der afholdes kl. 15.30 til 18.00, skal der vælges nye hovedbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Alle kredse skal opstille mindst én kandidat.

Er man som medlem af Folkekirkens Ungdomskor interesseret i at stille op til hovedbestyrelsen, skal man derfor kontakte stiftskredsen. Kandidater kan dog opstilles helt frem til valghandlingen på selve repræsentantskabsmødet. Hvis der er behov for at vide mere om arbejdet i hovedbestyrelsen, er man meget velkommen til at kontakte et af de nuværende hovedbestyrelsesmedlemmer.

Bemærk at den nyvalgte hovedbestyrelse mødes i Dalum dagen efter årsmødet, lørdag den 13. marts 2011.

Tilmelding og betaling – senest torsdag den 11. februar 2021

Deltagelse fredag den 12. marts: 500 kr.
Deltagelse fredag den 12. marts og overnatning: 600 kr.

Tilmelding sker ved at skrive til sekretariatet på fuk@fuk.dk
Angiv navn, samt om du deltager som repræsentant for en stiftskreds og i givet fald hvilken.

Betaling til konto: 2450-0742 478 289 – husk at anføre ’Navn, årsmøde 2021’.

Kredsrepræsentanternes transport betales efter aftale med den stiftskreds, der opstiller repræsentanten. Øvrige deltagere betaler selv deltagelse og transport.