Nytårskur og Generalforsamling

Start: 13. januar 2019 15:00
Slut: 13. januar 2019 22:00

Hornslet Sognegård, Rodskovvej 2, 8543 Hornslet

Indkaldelse til generalforsamling… - og kollegialt samvær, lækker mad, nye noder, nye inputs, hyggelig stemning
– så KOM og tag din nabo-korleder med!
Igen i år holder vi generalforsamling og nytårskur i samme vejrtrækning. Vi
håber at rigtig mange har lyst til at være med og få pusten ovenpå julen
sammen med de andre ligeså travle kolleger i stiftet!
Efter generalforsamlingen, før middagen, har vi igen inviteret FUKs
korkonsulent Jonas Rasmussen til at ”underholde”, og det bliver rigtig godt!
Mere om ham på næste side.
PROGRAM (ret til ændringer forbeholdes)
15.00 Ankomst, kaffe og uformel præsentation
15.15 Generalforsamling
- DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af beretning fra kredsformanden.
3. Godkendelse af kredsens reviderede regnskab.
4. Forslag fra hovedbestyrelsen, kredsbestyrelsen og medlemmerne.
5. Valg af kredsbestyrelse.
Brian Stenger Poulsen og Anne Gössler Christensen er på valg. Begge
genopstiller.
6. Behandling af forslag fra kredsen til krepræsentantskabet/
hovedbestyrelsen.
7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer samt 2 stedfortrædere for
disse.
8. Opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen, jvf. Vedtægternes § 7.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
Forslag til pkt. 4, 5, og 6 mailes til kredsformanden senest fredag d.
11.01.19.
16.30 Workshop ved Jonas Rasmussen
18.00 Middag (tre retter!!)
20.00
Repertoireudveksling
Mht. udveksling af noder blandt korlederne, så er vi særligt modtagelige overfor egne
arrangementer - eller ældre sager der ikke er beskyttet, så find endelig egne arrangementer
og kompositioner frem og tag dem med. Hvis nogen tager udgivne værker med, er det kun
til inspiration - vi skal huske at købe noder, ellers vil ingen udgive dem.
JONAS RASMUSSEN
Jonas er uddannet fra University of Cambridge i England og Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm. Efter at være flyttet hjem til Danmark er Jonas nu korkonsulent hos
Folkekirkens Ungdomskor og sangkonsulent hos Sangkraft Aarhus samt dirigent for akademisk Kor Århus, Ungdomskoret Aarhus U og Barbershopkoret BarbAros. Han har
tidligere været dirigent ved Stockholms Drengekor og Värmlands Nations Kor i Uppsala. I 2014 vandt han Syng Sydfyns konkurrence for unge kordirigenter. Desuden er Jonas ofte
engageret som instruktør på kurser rundt om i landet og har en stærk passion for at dirigere både amatører og professionelle.
På workshoppen vil Jonas i år snakke om kor og leg:
”Lege er godt for børn som voksne. Vi mister (forhåbentligt) aldrig vores evne og lyst til at lege. Ofte kan det at udskifte ordet “øvelse” med “leg” gøre tingene utroligt meget lettere. Til denne lille workshop vil vi fokusere på, hvordan vi som korledere kan lege elementær hørelære og teori ind i vores sangere, samt at øge fællesskabsfølelsen sangerne imellem.”