Børnekorsstævne

Stævne for børn i alderen ca. 3. - 6. klasse

Start: 28. september 2019 10:00
Slut: 28. september 2019 16:30

Sct Clemens Kirke, Randers
Parkboulevarden 15, 8900 Randers

Instruktør er Thomas Berg-Juul, der til daglig er organist ved Haderslev Domkirke. Her er han tillige dirigent for Haderslev Domkirkes Juniorkor og Pigekor. 

Dagens instruktør er Thomas Berg-Juul. Han er til
daglig organist ved Haderslev Domkirke, hvor han
udover sit virke ved kirkens orgler også leder
Domsognets omfattende arbejde med pigekorene.
Kormiljøet på pigesiden består af Aspirantkor,
Juniorkor og Pigekor med ca. 120 piger i alderen 8-
22 år. Med Thomas synger Pigekoret koncerter i hele
landet, ligesom pigerne hvert år turnerer i udlandet.
Et af Thomas’ største fokuspunkter i korarbejdet er
en bestandig stræben efter at skabe “den gode
korklang”; et område han arbejder meget bevidst
med hos de små såvel som unge piger.
Derudover er kedelige korprøver det værste han ved!
Efter nogle spændende og hyggelige timer med masser af sang, åbner vi kl. 15.30 dørene op og holder en lille koncert/åben prøve. Her har familie og venner mulighed for at høre, hvad børnene har arbejdet med i løbet af dagen.
Alle børn skal huske madpakke og drikkedunk! FUK giver kage og juice undervejs…
Korsangerne tilmelder sig stævnet ved at give egen korleder besked, og korlederen sørger
derefter for samlet tilmelding til Brian samt samlet indbetaling af stævnegebyr på kredsens
konto (findes her i bladet).
DELTAGERPRIS: 75 kr. pr. kormedlem
TILMELDING & INDBETALING: Senest fredag d. 13. september