Generalforsamling og Korledernetværksmøde

Oplæg: Diagnosebørn i korarbejdet

Start: 19. januar 2020 15:00
Slut: 19. januar 2020 22:00

Sognegården v. Sejs-Svejbæk Kirke
Julsøvej 130, 8600 Silkeborg

PROGRAM (ret til ændringer forbeholdes)
Kl. 15.00 Ankomst, kaffe og uformel præsentation
Kl. 15.15 Oplæg og workshop v. Signe Højmark (læs mere nedenfor)
Kl. 17.00 Generalforsamling
Kl. 18.30 Nytårsmiddag

TILMELDING: mail til Brian senest d. 6. januar.
PRIS: 250 kr. overføres til kredsens konto mærket ”Nytårskur” og med tydeligt navn.

Årets faglige oplæg/workshop er lagt i hænderne på Signe Højmark Thaarup, som vil fortælle om diagnosebørn i korarbejdet. Flere og flere af os møder efterhånden børn med forskellige diagnoser til korprøverne, men vi har ikke nødvendigvis nogen forudsætninger for at kunne håndtere dem.
Gennem teori og praktiske redskaber vil Signe gøre os klogere på, hvordan vi kan få en bedre korprøve, hvor vi både rummer børn med og uden særlige behov.
Signe er uddannet Cand. Musicae fra Det Jyske Musikkonservatorium
i Aalborg med hovedfagene Børnemusik og Rytmisk Sang. Derudover har hun en rytmisk sanguddannelse fra Los Angeles Music Academy, Californien, USA. Desuden har hun
et års kursus i Leg, Musik og Bevægelse med Lotte Kærså fra Rytmisk Musikkonservatorium, København.
Hun underviser i stemmeteori, anvendt sangteknik og børnemusik på Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg, i sang og vocalperformance på Talentakademiet ved Aalborg Kulturskole, og i sang og børnemusik ved Musikskolen i Frederikshavn kommune. Derudover er hun kirkesanger og korleder i Bangsbostrand Kirke, samt babysalmesangsunderviser i flere Nordjyske Kirker.
Som freelance musiker spiller hun bl.a. aktive børnekoncerter i kirker og på biblioteker, og derudoverer hun sanger og sangskriver i bandet Will play for food.
Inden musikstudierne studerede hun medicin, hvilket gav en nysgerrighed til nogle af de mere skæve emner i musikken, bl.a. musik med børn med diverse diagnoser. Gennem undervisning af specialklasser og musikhold for børn med diagnoser fordybede hun sig i det emne. Arbejdede med hvordan man bedst mulig sætter rammerne op så det inkluderer diagnosebørnene, uden at være på bekostning af de børn der ikke kommer med en diagnose. Som sangkonsulent ved Sangens Hus var hun med til at udvikle idehæftet Inkluderende Børnekor, der netop handler om arbejdet med børn med diagnoser i børnekor.

Generalforsamling - DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af beretning fra kredsformanden.
3. Godkendelse af kredsens reviderede regnskab.
4. Forslag fra hovedbestyrelsen, kredsbestyrelsen og medlemmerne.
5. Valg af kredsbestyrelse.
Thomas Lennert og Annette Søvndal er på valg. Begge genopstiller.
Malou Reitberger er udtrådt, og der er derfor en ledig plads!
6. Behandling af forslag fra kredsen til repræsentantskabet/hovedbestyrelsen.
7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer samt 2 stedfortrædere for disse.
8. Opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen, jvf. vedtægternes § 7.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
Forslag til pkt. 4, 5, og 6 mailes til kredsformanden senest fredag d. 10.01.19.