Aarhus Stiftskreds korledernetværksmøde og generalforsamling

Start: 15. januar 2021 10:00
Slut: 15. januar 2021 15:00

Afholdes i sognegården ved Hornslet kirke
Rodskovvej 2, 8543 Hornslet

Vi prøver noget nyt og afholder mødet på en fredag

Plan for dagen:
10.00 - velkomst 
10.15 - oplæg
12.30 - frokost
13.30 - generalforsamling
15.00 - oprydning og afsked

Tilmelding sker til Brian, på mail b_stenger_poulsen@hotmail.com og deltagergebyret, 250,- kr., indsættes på foreningens konto: FUK Aarhus Stiftskreds, Sparekassen Djursland
Reg.nr. 9388, Kontonr. 0001110314