Info om FUK-puljen

De indsamlede midler går først og fremmest til en pulje, der kan søges af kor og sangere med behov for økonomisk støtte til en korrejse, deltagelse i et stævne eller til et særligt projekt, der kan udvikle korarbejdet. Der kan ydes støtte til følgende områder:

Medlemskor i form af tilskud til deltagelse i / gennemførelse af

  1. aktiviteter, der falder uden for korenes sædvanlige rammer
  2. korstævner og kurser i og uden for Danmark
  3. udenlandske korrejser
  4. korbesøg og -udveksling i og uden for Danmark
  5. særlige initiativer som f.eks. CD-udgivelse, udgivelse af jubilæumsskrift etc.

Korledere og korsangere i bestræbelse på inspiration og videreudvikling til gavn for korarbejdet

Ansøgning:

Vil du søge om tilskud? Så send en kort ansøgning vedlagt budget til sekretariat@fuk.dk inden 15. februar 2019.
Har du spørgsmål, eller vil du søge i løbet af året, kontakt da sekretariatet.