Info om FUK-puljen

De indsamlede midler går først og fremmest til en pulje, der kan søges af kor og sangere med behov for økonomisk støtte til en korrejse, deltagelse i et stævne eller til et særligt projekt, der kan udvikle korarbejdet.
Vil du søge om tilskud? Så send en kort ansøgning vedlagt budget til sekretariat@fuk.dk inden 15. februar 2019.
Har du spørgsmål, eller vil du søge i løbet af året, kontakt da sekretariatet.