KORET INDEFRA

Start: 13. september 2019 10:00
Slut: 13. september 2019 16:00

SJÆLLANDS KIRKEMUSIKSKOLE
ALLEHELGENSGADE 19, 4000 ROSKILDE

Få nye vinkler på korarbejdet med Peter Hanke og Signe Sørensen ved denne inspire­rende kursusdag om alt det, der er med til at skabe et konstruktivt og motiverende kormiljø: korlederens rolle, position, rum og muligheder som leder, samt formidling og interaktion både imellem korleder og korsangere – og korsangerne imellem.  

PRIS (INKL. FROKOST): 

800 KR. FOR MEDLEMMER*  / 1000 KR. FOR ØVRIGE 

TILMELDING PR. MAIL:

SENEST D. 30. AUGUST 2019 TIL KURSUS@FUK.DK

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

WWW.FUK.DK / KURSUS@FUK.DK / 21 20 70 56

*pris for medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor og studerende ved Folkekirkens Kirkemusikskoler.