Landskoret – version 2 er gået i luften!

Mandag d. 28. september stiftedes den nye forening Landskoret, der skal sørge for at drive Landskoret videre som det enestående kor, det er.

Landskoret er det eneste elitekor af sin art i landet. Det samler de dygtigste sangere fra hele landet og er således en stærk kulturel og musikalsk kraft også i den ”udkant”, der tales så meget om. Landskoret har hidtil været finansieret af Folkekirkens Ungdomskor, men finansieringen udløber pr. 1. oktober. I sommer fejrede Landskoret internationale triumfer, da de vandt samtlige kategorier i højtprofileret europæisk korkonkurrence under dirigent Sigrid Damsagers ledelse.
På den baggrund gik en støttegruppe i gang med at danne et nyt fundament for at føre Landskoret videre. Nu er foreningen etableret. Man kan melde sig som støttemedlem eller kormedlem og være med til at finansiere korets fremtid. Adskillige kor- og musik-personligheder har allerede udtrykt deres støtte til projektet.

Den nye formand for koret, overlæge Jørgen Feldbæk Nielsen er klar over, at der ligger et stort arbejde foran bestyrelsen: ”Nu har vi koret og foreningen, nu mangler vi bare pengene”, siger Jørgen Feldbæk Nielsen og peger på, at der må være en del både private og offentlige instanser, der kan se værdien i Landskoret.

”Det er simpelthen for godt et kor til at forsvinde fra det danske musikliv. Landskoret har et internationalt anerkendt niveau og rummer børn og unge fra alle egne af landet, der her får en enestående musikalsk og sanglig dannelse. Vi i bestyrelsen vil arbejde målrettet på at skaffe den nødvendige finansiering, så koret stadig kan være hele landets elitekor”.
Man kan melde sig ind i foreningen ved at henvende sig til foreningens sekretær Lisbeth Braüner Degnbol degnbol@profibermail.dk

Landskoret i Magdeburg 2015