Kontingent og medlemsvilkår

Kor/kirkemedlemskab

Et kor/kirkemedlemskab tegnes – for kirkekorenes vedkommende – af korets hjemkirke og medlemskabet omfatter alle kirkens kor. Kontingentet fastsættes i forhold til antallet af folkekirkemedlemmer i sognet og opkræves én gang årligt. I 2019 betales kontingent efter følgende satser:

Folkekirkemedlemmer op til 3000: 1.918 kr.
Folkekirkemedlemmer fra 3001 til 4000: 2.466 kr.
Folkekirkemedlemmer fra 4001 til 5000: 2.939 kr.
Folkekirkemedlemmer fra 5001 til 6000: 3.175 kr.
Folkekirkemedlemmer fra 6001 til 8000: 3.411 kr.
Folkekirkemedlemmer over 8000: 3.646 kr.

Kor, der ikke er tilknyttet en kirke, betaler laveste kontingentsats.  

Enkeltmedlemskab

Et enkeltmedlemskab er for sangere, hvor koret ikke er medlem, og for de, der ikke selv har kor, men som er interesseret i korarbejde. Et enkeltmedlemskab koster 200 kr. om året.  

Opsigelse af medlemskab

Medlemskabet kan opsiges med mindst tre måneders varsel forud for et nyt kalenderår, dvs. senest 30.9. mhp. udmeldelse det følgende år. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet.