Kurser for korledere

Folkekirkens Ungdomskor udbyder kurser til korledere over hele landet – kurser, som vi udvikler selv eller i samarbejde med andre mhp. at sikre et relevant og aktuelt kursustilbud af høj kvalitet.
For information kontakt korkonsulent Kristine Vad: 21 20 39 17 eller send en mail til: kursus@fuk.dk

Korlederstemmen

Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven.
Denne efteruddannelse i fem moduler med individuel sangundervisning i et parallelt forløb med 5-10 sangtimer giver korlederen mulighed for at udvikle sin egen sangstemme og få redskaber til at opbygge en solid værktøjskasse, som kan anvendes i det vokale arbejde i korprøverne.
Målgruppe.
Uddannelsen henvender sig bredt til musiklærere, musikstuderen og korledere for både børne- og voksenkor i hele landet. Der kræves ingen specifikke musikfaglige forudsætninger for at deltage, men der forventes engagement, selvstændig forberedelse, samt vilje og lyst til at lade sig udfordre på både egen stemmebrug og korledelsesmetodik.

Undervisere: Annette Bo Nielsen, Lotte Smith-Petersen, Line Groth, Henrik Skærbæk Jespersen, Margrethe Smedegaard.

Sangpædagoger: Annette Bo Nielsen, Line Groth, Margrethe Smedegaard, Morten Krogh Mortensen, Kamma Bidstrup, Bente Vist, Jan Lund, Ulla Munch, Siri Myggen, Thomas Krogh og Julie Kold Vistrup.
Praktik-kor: Silkeborg kirkes ungdomskor samt Cantica Børnekor og Vor Frelser kirkes Cantori

Tid, sted, tilmelding og pris:
Undervisningen finder sted i Silkeborg og Horsens på følgende dage: 7.10. og 5.11. 2016, 13.1., 4.2. og 11.3. 2017.

Tilmelding senest 16.9. 2016 til Folkekirkens Ungdomskor på kurser@fuk.dk
Pris for alle fem moduler og individuel sangundervisning: 5.500 kr.
Beløbet overføres til Folkekirkens Ungdomskor på konto 2450 – 0724 274 722: senest 23.9.2016.

For yderligere information hent folder: Korlederstemmen 2016-2017 eller kontakt korkonsulent Kristine Vad: 21 20 39 17/ kursus@fuk.dk

Byggesten til spirekoret

Inspirationsdag med fokus på korprøven i spirekoret (0-3. klasse)

Hvordan får jeg hørelære og stemmedannelse med i korprøven? Hvordan kan man kombinere leg, bevægelse og sang med koncentration, fokus og selve dét at synge i kor?

Kom og få inspiration til alt det herlige, man kan fylde i korprøven med de små korsangere – og ideer til, hvordan du samtidig kan tackle uro og øve kordisciplin!

Mød de to kompetente undervisere:
Mirjam Lumholt, organist og korleder ved Kristkirken i Kolding
Nadja Schmedes Enevoldsen, musikpædagog og korleder ved Aarhus Domkirke og Aarhus Musikskole.

Kursusdagen arrangeres i samarbejde med landets kirkemusikskolerne og henvender sig til organister, korledere, folke- og musikskolelærere samt kirke/kulturmedarbejdere.
Deltagerpris: 800 kr. inkl. forplejning.

Tid, sted og tilmelding:
Lørdag, d. 29.10.16 kl. 9.30-15.30
Søndermarkskirken, Vejle
Tilmelding og betaling senest 15.10. 2016 til Løgumkloster kirkemusikskole tlf. 74 74 40 70/ lkms@km.dk

Fredag, d. 4.11.16 kl. 9.30-15.30
Skt. Lukas kirken, Aarhus
Tilmelding og betaling senest 15.10. 2016 til Vestervig kirkemusikskole tlf. 97 94 16 85/ bhn@km.dk

Lørdag, d. 5.11.16 kl. 9.30-15.30
Enghave kirke, København
Tilmelding og betaling senest 15.10. 2016 til Sjællands kirkemusikskole: tlf. 46 32 03 08/ sjkms@km.dk

Byggesten til spirekoret er støttet af Statens Kunstfond.

Hent flyer: Byggesten 2016

Børnekor Basis

Sammen med DAM, Musiklærerforeningen, Kirkemusikskolerne, Børnekorakademiet og Sangens Hus udbyder Folkekirkens Ungdomskor nu en basisuddannelse i børnekorledelse tre forskellige steder i landet i efteråret 2016 og foråret 2017.

Baggrunden er, at der er et stort behov for en løbende opkvalificering af de pædagogiske ressourcer inden for børnekorledelse, bl.a. i grundskolen, musikskoler og folkekirken, og med dette kursus vil vi give musiklærere, organister, kirke- og kulturmedarbejdere og andre interesserede mulighed for at deltage i et uddannelsesforløb af høj kvalitet med jobvenlige undervisningstidspunkter.

Kurset retter sig både mod kursister, der er helt nye inden for arbejdet med børnekor, og kursister, der allerede har erfaring, men som søger ny inspiration og nye måder at gribe korarbejdet an på.

Undervisningen har fokus på spirekor og børnekor.
Kurset bygger blandt andet på de velafprøvede pædagogiske principper og metodikker, som Pia Boysen og Margrete Enevold har udviklet i Børnekorakademiet.

Pris for alle seks moduler: 2.000 kr. Derudover skal påregnes materialeudgifter på ca. kr. 1.000 for Pia Boysen og Margrete Enevolds bøger Børnekor med poesi og bevægelse 1-4.

Aarhus, kursusstart 26.8.2016 – tilmelding senest 1.8.2016
Instruktører: Anne Lise Quorning og Merethe Lammert Køhl Hansen med Pia Boysen som gæstelærer.

Slagelse, kursusstart 4.11.2016 – tilmelding senest 1.9.2016
Instruktører: Susanne Wendt og Marlene Lollike.

Odense, kursusstart 27.1.2016 – tilmelding senest 1.9.2016
Instruktører: Susanne Wendt og Marlene Lollike.

For yderligere information se kalenderen her på siden eller kontakt sekretariatet: fuk@fuk.dk / 21 79 35 31
Tilmelding og betaling: www.damdk.dk