19. september 2018

Nyhedsbrev september 2018

KURSUS, COACHING og FOLKEKIRKENS MUSIKLIV

UDVID DIN KORISONT
Udforsk mulighederne i et korarbejde på tværs af genrer sammen med Birgitte Næslund-Madsen, der vil lede os igennem et spændende repertoire i krydsfeltet imellem rytmisk og klassisk musik.
Der vil blive rig mulighed for at afprøve forskellige former for musik på egen krop og tage masser af ny inspiration med hjem til både ligestemmigt og blandet kor - heriblandt ideer til en naturlig måde at integrere koreografi i korsangen og til at arbejde med sangteknik og klangidealer i forskellige genrer.
Kursus i C-Cafeen ved Christianskirken, Christiansvej 4, 7000 Fredericia d. 28. september 2018, kl. 10-15. Tilmeldingsfrist d. 14. september 2018.
Kontakt kursus@fuk.dk / 21 20 70 51 for tilmelding eller spørgsmål og læs mere i flyeren her (PDF)

COACHING FOR KORLEDERE
Står du og savner et skub i dit korarbejde? Nye øjne på korets klang eller repertoire? Eller inspiration til en ny tilgang til korprøven? Måske er det et besøg af en coach, der skal til!
Skriv til din korkonsulent, og sammen finder vi frem til, hvem der kunne være den helt rigtige coach til at give sparring for dig. Coachen vil være en højt kvalificeret fagperson med erfaring indenfor netop dét emne, som optager dig, og vedkommende vil blive bevilget til ét besøg i første omgang. Ved dette besøg kan du og din coach blive enige om, at der er brug for 1-2 flere besøg.
Skriv en mail med navn, kor og evt. ønske til vejleder eller indhold til:
Jonas Rasmussen, Viborg-Aarhus-Aalborg stifter: kornord@fuk.dk
Hanne Korsgaard, Ribe-Haderslev-Fyn stifter: korsyd@fuk.dk
Kristine Vad, Kbh-Helsingør-Roskilde-Lolland-Falster stifter: koroest@fuk.dk
Læs mere her (PDF)

STATUS OVER FOLKEKIRKENS MUSIKLIV
”Børnekoret er et vigtigt mødested på tværs af alder, hvor man hjælper og støtter hinanden fagligt og socialt, også mht. mobning og uddannelsesvalg. Som fast kirkekor uden kirkesanger har koret ansvar for tjenesternes vellykkede afvikling, det er en stille opdragelse til "voksen-ansvar" helt fra 10-års alderen.” (Organist, citat).

"I 2016-18 foretog organist Peter Weincke og religionssociolog Lene Kofoed en undersøgelse for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter om Folkekirkens målsætningsarbejde med kirkemusikken som case.  Undersøgelsen blev iværksat for at gøre status over folkekirkens musikliv med særligt fokus på menighedsrådenes målsætningsarbejde med kirkemusikken. Rapporten blev offentliggjort på FUV’s hjemmeside, og fra 1. juni kan man på DOKS’ hjemmeside læse en supplerende artikel af Peter Weincke og Lene Kofoed, Status over folkekirkens musikliv, som har særlig interesse for kirkemusikere.”

Således indleder Mikael Garnæs sin artikel til Organistbladet i juni. Læs videre her:
https://www.doks.dk/organistbladet/744-2018/juni/2312-status-over-folkekirkens-musikliv

Rapporten Folkekirkens målsætningsarbejde med kirkemusikken som case kan læses i sin helhed på: https://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/folkekirkens-maalsaetningsarbejde-med-kirkemusikken-som-case

”Koret er socialt inkluderende, sjovt, sundhedsfremmende, udviklende og med til at forbedre indlæring i folkeskolen.” (Organist, citat).

”Koret er et tilbud om andet fællesskab end de herskende i den aktuelle ungdomskultur. For så vidt diakonalt, men primært socialt. Undervisning skal hér forstås som dannelse, eller gen”opdragelse”.” (Sognepræst, citat).