29. marts 2019

Nyhedsbrev april 2019

KORET INDEFRA

Der bliver rig mulighed for at få nye vinkler på korarbejdet med Peter Hanke og Signe Sørensen, når vi fredag den 13. september kl. 10-16 for anden gang indbyder til en inspirerende kursusdag om alt det, der er med til at skabe et konstruktivt og motiverende kormiljø: Korlederens rolle, position, rum og muligheder som leder, samt formidling og interaktion både imellem korleder og korsangere – og korsangerne imellem. Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde danner denne gang rammerne, når vi gentager det succesfulde kursus.
Tilmelding pr. mail senest 30. august til kursus@fuk.dk, og du kan læse mere i vedhæftede flyer og på www.fuk.dk.

HUSK AT DER SNART ER FRIST FOR TILMEDING TIL SOMMERSKOLE OG U-CAMP
Den 27. juli til fredag den 2. august afholdes Sommerskolen for 10. gang, og det skal fejres! Udover en perlerække af landets bedste instruktører, så vil der som noget helt eksklusivt være en huskomponist på dette års Sommerskole: Pernille Sejlund skriver ny musik til fælleskoret, som uropføres ved koncerten den 1. august, og hun vil også stå for kompositionsværksteder for sangere og fornyende repertoire til korlederne. Så I kan godt glæde jer – det bliver en fantastisk uge!
I dagene op til Sommerskolens start vil pilotprojektet U-CAMP løbe af stablen: Et ungdomslederkursus over tre intense og inspirerende dage med et spændende program bestående af bl.a. projektledelse og organisation - samarbejde og teambuilding - kursus i førstehjælp og pilgrimsvandring.
Der er sidste frist for tilmelding til både Sommerskole og U-CAMP den 15. maj, og du kan læse mere om instruktører, program og tilmelding i vedhæftede flyers og på www.fuk.dk.

SMAG PÅ SOMMERSKOLEN
For de, der ikke har mulighed for at deltage i den skønne Sommerskole i sin fulde pakke, vil der mandag den 29. juli kl. 10-17 være mulighed for en enkelt dags smagsprøve på alt dét, der skaber den helt særlige sommerskole-stemning: Kom med til masterclass med Ole Faurschou, oplev Morten Andersen Krogh formidle sangteknik for unge sangere og få et indblik i den nyeste kormusik, når vores huskomponist, Pernille Sejlund, præsenterer sine favoritsatser for både ligestemmigt og blandet kor.
Tilmelding pr. mail senest 21. juni 2019 til kursus@fuk.dk, og du kan læse mere i vedhæftede flyer og på www.fuk.dk.

NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN OG SEKRETARIATET
Musisk Center Askov var den 8. – 9. marts ramme for Folkekirkens Ungdomskors årsmøde 2019. Efter et travlt og begivenhedsrigt jubilæumsår 2018 var der nu god anledning til at mødes og i fællesskab drøfte identitet og prioriteringer for fremtiden for Folkekirkens Ungdomskor. Hvordan styrke fundamentet for de næste 50 år med masser af korsang i hele landet? På programmet var også oplæg om muligheder og udfordringer, når så forskellige institutioner som kirke, skole, musikskole osv. mødes. Alle stiftskredse var repræsenteret på årsmødet, men der var plads til mange flere stemmer.
På repræsentantskabsmødet blev følgende nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen:
Gitte Støvring Preussler (Holstebro), Stine Ryholt Haveman (Havnbjerg) og som suppleant Stefan Ingerslev.
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Anne-Kari Ferenczi valgt som næstformand. Hun afløser Charlotte Muus Mogensen.
Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen og velkommen til nye. Vi glæder os til samarbejdet.

I sekretariatet har Nanna Simonsen desværre med udgangen af april opsagt sin stilling som kommunikations- og projektmedarbejder. Vi vil snarest muligt opslå stillingen igen, da denne funktion er en meget vigtig forudsætning for, at Folkekirkens Ungdomskor kan synliggøre sine mange koraktiviteter professionelt og fortsætte den gode udvikling som medspiller i kirke- og kulturlivet i dag – og ikke mindst stimulere det frivillige arbejde bredt, så sammenhængen og samarbejdet kan styrkes på mange niveauer, også geografisk.
Indtil en ny medarbejder kan starte, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatsleder Hanne Holdt Madsen på sekretariat@fuk.dk. eller tlf. 21703531, hvis du har spørgsmål om kommunikation, særlige projekter, medlemsforhold mv.
Næste KorNyt udkommer medio april med temaet: Kirke-skole-samarbejde.