5. august 2019

Nyhedsbrev august 2019

INSPIRATION TIL KORARBEJDET


KLAR TIL SÆSONSTART
Nu er det snart tid til sæsonstart i korene, og det vil altid være forbundet med både forventningsfuld glæde og en vis spænding, når korlederen forbereder sig til en ny sæson med det kor, man venter at finde i øvelokalet efter en lang og behagelig sommerferie.

Det er nu, at korsæsonen klargøres og finpudses – repertoiret forberedes og klargøres, programmer til koncerter og gudstjenester lægges fast, og i denne proces dukker mange overvejelser op for de fleste.

Folkekirkens Ungdomskor vil gerne bistå korledernes arbejde efter behov og har korkonsulenter, der står til rådighed for en samtale eller et møde, hvis man står med nogle konkrete overvejelser og savner kollegial sparring omkring korarbejdet. Det er også korkonsulenterne, der administrerer Coaching-ordningen, hvor korlederen kan søge om at få en fagperson ud i sit korarbejde og give vejledning til udvikling af kor og korledelse

Jonas Rasmussen er korkonsulent i NORD og dækker stiftskredsene Viborg, Aarhus og Aalborg.
Kontakt: kornord@fuk.dk / 21 20 70 51

Hanne Korsgaard Sundbøll er korkonsulent i SYD og dækker stiftskredsene Fyn, Haderslev og Ribe.
Kontakt: korsyd@fuk.dk / 21 20 70 56

Kristine Vad er korkonsulent i ØST og dækker stiftskredsene København/Helsingør og Roskilde/Lolland-Falster.
Kontakt: koroest@fuk.dk / 21 20 39 17

Efteråret byder desuden på mange spændende kurser og en efteruddannelse, som kan give ny inspiration til korarbejdet, nyt repertoire, ny viden, kompetencer og energi til den kommende sæson:

Bevæg Koret i Viborg den 30. august (frist for tilmelding den 16. august)

Bevæg Koret i Toftlund den 9. september (frist for tilmelding den 26. august)

Koret Indefra i Roskilde den 13. september (frist for tilmelding den 30. august)

Korlederstemmen i Odense fordelt på fem moduler og individuel sangundervisning i perioden 4. oktober 2019 – 7. marts 2020 (frist for tilmelding den 16. september)

Stemmen i Centrum i Odense den 2. november (frist for tilmelding den 18. oktober)

Bevæg Koret i Ringsted den 24. april 2020 (frist for tilmelding den 10. april)

Læs mere på www.fuk.dk eller skriv til kursus@fuk.dk for spørgsmål og tilmelding.

NYE SAMARBEJDER I 2020
Sommerskolen er ét af Folkekirkens Ungdomskors tilbud til både organisationens korledere og sangere, og de, der har været med ved også, at det er en helt fantastisk stemning, der indfinder sig, når op imod 60 unge sangere og 20 korledere arbejder passioneret med god musik i 6 dage og nætter – hver for sig, på tværs og i samlet flok.

I 2020 præsenterer vi en spændende udvidelse på den traditionsrige Sommerskole, når Folkekirkens Ungdomskor indgår i et nært samarbejde med Orgelklubben. Vi kan derfor som noget helt nyt udbyde en ORGELLINJE for unge organister m/k 13-29 år, som vil modtage soloundervisning, holdundervisning med andre organister og i fag på tværs og sammen med de eksisterende to linjer: KORLEDERLINJEN (korledere på alle niveauer, der ønsker faglig fordybelse, ny inspiration og kollegialt samvær) og SANGERLINJEN (sangere m/k 13-29 år, der har lyst til at arbejde med en række af landets bedste instruktører og møde andre unge, der elsker at synge i kor).

Sommerskolen 2020 byder på endnu et spændende samarbejde, når vi flytter til nye rammer på OrkesterEfterskolen, der har alle de instrumenter og musikalske rammer, som en Sommerskole kan drømme om.
Så I kan godt glæde jer og sætte et stort kryds – det bliver en helt fantastisk uge!

Søndag den 26. juli til lørdag den 1. august 2020 på OrkesterEfterskolen i Holstebro. Læs mere på www.fuk.dk