16. december 2019

Nyhedsbrev december 2019

Tusinde stemmer synger for demokrati og fred
I 75-året for Danmarks befrielse samler ALSANG 2020-initiativet Danmark i fællessang, og Folkekirkens Ungdomskor er med. I samarbejde med stifterne inviterer vi til Alsang i Domkirkerne i marts-april 2020. Se datoerne her og sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Roskilde Domkirke                              21. marts 2020 kl. 14-15
Odense Domkirke                                21 marts 2020 kl. 15-16
Københavns Domkirke                       22. marts 2020 kl. 14-15
Ribe Domkirke                                     28. marts 2020 kl. 15-16
Helsingør Domkirke                            28. marts 2020 kl. 15-16
Aalborg Domkirke                               28. marts 2020 kl. 15-16
Haderslev Domkirke                           29. marts 2020 kl. 14-15
Viborg Domkirke                                      4. april 2020 kl. 14-15
Aarhus Domkirke                                   18. april 2020 kl. 14-15
Maribo Domkirke                                   26. april 2020 kl. 14-15

Alle FUK’s kor, korledere og korsangere er inviteret med. Men der er også plads til f.eks. jeres lokale skolers indskolingselever, menighedsrådet og lokalpolitikerne, de lokale FDF’er og spejdere og mange flere. Invitér også børnenes og de unges familier med.

For yderligere oplysninger kontakt Anne-Kari Ferenczi, annekari.ferenczi@gmail.com, telefon 2186 0875 og – navnlig vedrørende kommunikation – Thomas Halfdan Breck på kommunikation@fuk.dk, telefon 52175888.

Følg med og læs mere om Alsang-arrangementerne, og hvordan dit kor kan være med på www.fuk.dk

Alsang-projekterne på kirke.dk
”Ved at synge sammen, kan man få en fornemmelse af, at fællesskabet er så stærkt, at det rækker ud over den tid, man synger sammen. Fællessang har en større kraft, end de fleste tænker over.” Sådan siger Anne-Kari Ferenczi, organist og leder af korskolen ved Herstedøster Kirke, projektleder for "Alle kan synge" og næstformand i Folkekirkens Ungdomskor i et stort interview på kirke.dk den 10. december 2019 om FUK’s Alsang-projekter.

”Da vi hørte, at man ville samle Danmark om fællessang for at markere 75-året for befrielsen og for at hylde temaer som demokrati, fællesskab og fred, tiltalte det os meget. I folkekirken er fællessangen et af de bærende elementer," siger Anne-Kari Ferenczi.

Læs hele interviewet og omtalen af FUK’s Alsang-projekter kirke.dk:

https://www.kirke.dk/nyheder/folkekirkens-ungdomskor-vil-vise-faellessangens-styrke-igennem-stort-alsangsprojekt

Hvorfor Alsang i domkirkerne?
Alsang i Domkirkerne er det store, fællesfolkekirkelige bidrag til ”ALSANG 2020”-initiativet. Alsang-stævner opstod i mange danske byer under 2. verdenskrig som en fredelig, folkelig protest mod besættelsesmagten. Op til 800.000 mennesker sang samtidig fællessang over hele landet.

Alsang synges, når en alvorlig situation kalder befolkningen sammen. Heldigvis er vi jo ikke besat, men der er andre tegn i tiden, som kalder på fællesskab og sammenhold. I Alsang i Domkirkerne vil vi hylde demokratiet og ungdommens håb om en fredelig fremtid på jorden.

Alsang i Domkirkerne starter lørdag den 21. marts 2020 kl. 14-15 i den 1000 år gamle Roskilde Domkirke. Fællessangen indledes med middelaldersalmen Frydeligt med jubelkor, der hylder naturens mangfoldige liv, herunder menneskelivet. I den efterfølgende måned samler vi kirken i hvert stift til Alsang i hver af Danmarks ti domkirker.

Der er fri offentlig adgang til Alsang i domkirkerne. Desuden inviteres særskilt grupper fra en bred vifte af kirkelige børne- og ungdomsorganisationer samt landets menighedsråd. Kom og oplev domkirke-suset og glæden ved fællessang. Det bliver stort!


Kursus i korsamarbejde med skolen

Med afsæt i en lokal skoleklasse og klassens lærer arbejdes der med muligheder og udfordringer i korsamarbejdet med skolen. Kurset henvender sig til børnekorledere, herunder tilmeldte til FUK’s Alsang i Indskolingen, men også andre.

Instruktører: Signe Sørensen, Anne-Kari Ferenczi (begge tilknyttet Alle kan synge) og korkonsulent i FUK Hanne Korsgaard Sundbøll.

13. JANUAR 2020, KL. 10-16, HAMMELEV KIRKE, HADERSLEV
20. JANUAR 2020, KL. 10-16, BALLERUP KIRKE
24. JANUAR 2020, KL. 10-16, LANGENÆSKIRKEN, AARHUS

Pris (inkl. frokost): 600 kr. for medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor og studerende ved Kirkemusikskolerne /1000 kr. for øvrige

Yderligere oplysninger: Anne-Kari Ferenczi tlf. 21 86 08 75 og www.fuk.dk

Tilmelding pr. mail til Anne-Kari Ferenczi tlf. 21860875 og e-mail: annekari.ferenczi@gmail.com


Årsmøde den 6. marts 2020 med inspirerende faglige indlæg
Folkekirkens Ungdomskors årsmøde 2020 afholdes fredag den 6. marts 2020 kl. 10.30 – 21.00 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense. Der vil være mulighed for at overnatte på stedet.

På programmet er bl.a. foredrag ved Jim Daus Hjernøe, professor i rytmisk korledelse på RAMA, Det Jyske Musikkonservatorium og workshop ved dirigent for bl.a. EVE og Landskoret Birgitte Næslund Madsen. I løbet af dagen vil der blive rig lejlighed til at høre mere om den proces for udvikling af FUK’s profil, identitet og organisation, som er i gang nu og frem til 2021.

Det detaljerede program for årsmødet 2020 vedlægges som pdf.

Hovedbestyrelsen opfordrer alle til at møde op og være med til at præge, hvordan Folkekirkens Ungdomskors fremtidige arbejde bør forme sig. På repræsentantskabsmødet, der afholdes kl. 16-18, skal der vælges nye hovedbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Alle kredse skal opstille mindst én kandidat.

Er man som medlem af Folkekirkens Ungdomskor interesseret i at stille op til hovedbestyrelsen, skal man derfor kontakte stiftskredsen. Kandidater kan dog opstilles helt frem til valghandlingen på selve repræsentantskabsmødet.

Tilmelding til sekretariat@fuk.dk senest den 6. februar 2020. Angiv venligst om du er repræsentant for en stiftskreds. Det koster 500 kr. at deltage (600 kr. med overnatning).

Betaling til konto: 2450-0742 478 289 – venligst anfør ’navn + årsmøde 2020’.


GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 2020!