1. februar 2019

Nyhedsbrev februar

 

Nyhedsbrev februar 2019

KORLEDERSTEMMEN

Sangstemmen og det vokale arbejde i korprøverne er i centrum, når vi for tredje gang slår dørene op for Korlederstemmen – en efteruddannelse for korledere.
Uddannelsen består af 5 moduler med blandt andet undervisning i opvarmnings- og klangøvelser, konsonant- og vokalarbejde, samt individuel sangundervisning for alle deltagere. Alt dette og meget mere med brug i korprøven som endemål.
Modul 1 - KORLEDERSTEMMEN ved Ulla Munch. Fredag den 4. oktober 2019 kl. 10-15
Modul 2 - KROP OG STEMME ved Susanne Wendt. Lørdag den 2. november 2019 kl. 10-15
Modul 3 - STEMME OG SAMKLANG ved Line Groth. Fredag den 10. januar 2020 kl. 10-15
Modul 4 - KLANG OG INTONATION ved Alice Granum. Lørdag den 1. februar 2020 kl. 10-15
Modul 5 – MASTERCLASS. Lørdag den 7. marts 2020 kl. 10-16
Alle moduler foregår i Hans Tausens Kirke, Rugårdsvej 62, 5000 Odense C. Sanglektionerne kan placeres i hele landet og skal afvikles i perioden 4. oktober 2019 – 7. marts 2020 efter aftale imellem sangpædagog, kursusdeltager og kursusleder.
Der er tilmeldingsfrist den 16. september 2019, du kan læse mere om instruktører, program, pris og tilmelding i vedhæftede brochure og på www.fuk.dk.

PILOTPROJEKT: U-CAMP
U-CAMP er Folkekirkens Ungdomskors nyeste tiltag for organisationens unge i alderen 16-22 år på Rønde Højskole den 24-26. juli 2019:  Et ungdomslederkursus over tre intense og inspirerende dage med et spændende program bestående af bl.a. projektledelse og organisation - samarbejde og teambuilding - kursus i førstehjælp og pilgrimsvandring. Gennem debat og gruppearbejde sættes fokus på begreber som kommunikation, tillid, tolerance og respekt. På tredjedagen klædes deltagerne på til at tage ansvar for konkrete aktiviteter og dele af kursusledelsen på Sommerskolen.
Der er sidste frist for tilmelding den 15. maj 2019, og du kan læse mere om instruktører, program og tilmelding i vedhæftede flyer og på www.fuk.dk.

NYT OPLAG AF LUTHERROSENS SALMEBOG ER KLAR
Efter en periode, hvor Lutherrosens salmebog har været udsolgt, er der nu trykt et nyt oplag. Den er klar til afsendelse om 5-10 dage og kan bestilles her: https://www.noder.dk/lutherrosen-17-salmer-salmebog.html eller på mail direkte til Søren Storm på info@noder.dk

HUSK AT INFORMERE DIT MENIGHEDSRÅD OM DAGLIGDAGEN I KORARBEJDET
Det er vigtigt at menighedsrådet kender korets liv. Måske kan du selv deltage i møderne, men ellers kan medarbejderrepræsentanten eller korudvalget løbende komme med nyheder til resten af menighedsrådet.
Vær også opmærksom på, at budget 2020 lægges i april – måske skal der ønskes ekstra korbevilling til efteruddannelse eller korstævner?