Om FUK

Folkekirkens Ungdomskor er landsorganisationen for kor i og omkring folkekirken og er med 11.000 korsangere og korledere Danmarks største kororganisation. Folkekirkens Ungdomskor varetager korsangernes og korledernes interesser gennem en lang række aktiviteter og er dermed en aktiv medspiller i folkekirkens korarbejde og i forhold til at tilbyde børn, unge og voksne et liv med sang og musik.

Folkekirkens Ungdomskor er stiftet i 1968 og kan fejre 50-års-jubilæum i 2018.

Folkekirkens Ungdomskor er inddelt i otte stiftskredse og ledes af en hovedbestyrelse med 14 medlemmer: ni kredsrepræsentanter, én repræsentant fra Kirkemusikskolerne, én repræsentant fra Landsforeningen af Menighedsråd og tre repræsentanter udpeget af hovedbestyrelsen. Der afholdes et årligt repræsentantskabsmøde bl.a. med valg til hovedbestyrelsen. Repræsentantskabet, der for størstedelen består af stiftskredsenes lokalt udpegede medlemmer, er således Folkekirkens Ungdomskors højeste myndighed.