Støtte til Folkekirkens Ungdomskor

Vi modtager alle bidrag med taknemmelighed – både fra kirker og privatpersoner, der ønsker at støtte korarbejdet.
Folkekirkens Ungdomskor er med på folkekirkens vejledende indsamlingsliste blandt de organisationer, der samles ind til i perioden fra Helligtrekonger søndag til Fastelavn, hvor der er fokus på børn og unge. Men det enkelte menighedsråd vælger selv, hvilke organisationer, der samles ind til hvornår – og hvordan. Ønsker menighedsrådet at samle ind ved en børnegudstjeneste, hvor spirekoret medvirker, eller i forbindelse med julekoncerten, er man derfor frit stillet til det. På www.indsamling.folkekirken.dk kan man få idéer til alternative indsamlingsmetoder og også finde information om Folkekirkens Ungdomskor.
Alle bidrag modtages med taknemmelighed året igennem, både på konto 2450-0742 478 289 og som noget nyt på MobilePay: 21 79 35 31.
Der skal bare stå kollekt eller indsamling og gerne kirkens eller giverens navn som tekst, så vi ved, hvem vi skal takke.

 

FUK-puljen – søg støtte

De indsamlede midler går først og fremmest til en pulje, der kan søges af kor og sangere med behov for økonomisk støtte til en korrejse, deltagelse i et stævne eller til et særligt projekt, der kan udvikle korarbejdet.
Vil du søge om tilskud? Så send en kort ansøgning vedlagt budget til sekretariat@fuk.dk inden 15. februar 2017.
Har du spørgsmål, eller vil du søge i løbet af året, kontakt da sekretariatet.