Kirke/skole-kursus

Mange skoler er åbne overfor et tættere samarbejde med kirken. Men hvordan kommer man i gang?

På dette kursus i januar 2020 kan du få inspiration til at tage hul på korsamarbejdet med den lokale skole i dit sogn. Kurset afholdes tre steder i landet.

Læs mere her

_______________________________________________

Nu starter tilmeldingen til NORBUSANG 2020

Den 31. oktober 2019 åbner tilmeldingen til den nordiske børne- og ungdomskorfestival, som finder sted 20.-24. maj 2020 i Nyköping i Sverige.

Festivalen henvender sig til korsangere i alderen 10-19 år og til korledere.

Læs mere om indhold og tilmelding her

_______________________________________________

Syng med i ALSANG 2020

I 75-året for Danmarks befrielse  samler ALSANG 2020 Danmark i fællessang for at hylde demokrati og frihed.

Læs hvordan dit kor kan være med her

Tid til generalforsamling

Folkekirkens Ungdomskor består af otte stiftskredse. Hver stiftskreds ledes af en kredsbestyrelse, der sørger for f.eks. korstævner, inspiration og erfaringsudveksling i kredsen.

Hvert år i januar holdes der generalforsamling i stiftskredsen. Det er her, du har mulighed for at møde op og engagere dig og være med til at præge arbejdet i Folkekirkens Ungdomskor.

Find tid og sted for generalforsamlingen lige her.

Nodebiblioteket

I FUK's nodebibliotek i Løgumkloster kan du finde inspiration til dit korarbejde. 

Nodebibliotekets samling omfatter kormusik til enhver type kor i mange musikalske genrer og stilarter.

Læs mere her.

Gå til nodebiblotekets hjemmeside: nodebibliotek.dk

Danmarks største kororganisation

Folkekirkens Ungdomskor (FUK) er landsorganisationen af børne-, ungdoms- og voksenkor i folkekirken. Med cirka 12.000 korsangere og korledere er vi Danmarks største kororganisation.

FUK varetager korsangernes og korledernes interesser gennem en lang række aktiviteter: Kurser, korstævner, nodeudgivelser og meget andet. FUK er en aktiv medspiller i folkekirkens korarbejde og i forhold til at tilbyde børn og unge i Danmark et liv med sang og musik.

Kirkekorene er folkekirkens vækstlag og det første led i den musikalske fødekæde. Dette er af helt afgørende betydning både for kirken og for sangkulturen. Folkekirkens Ungdomskor fyldte 50 år i 2018. Organisationen undergår i disse år en modernisering, der skal styrke FUK’s rolle som en aktiv kirkelig, politisk og kulturel medspiller.

Alle er velkomne i FUK! Korsangere, korledere, forældre, menighed, menighedsråd, præster – alle med interesse for folkekirken og for korsang. FUK er et fællesskab af frivillige, hvoraf mange bidrager til organisationens aktiviteter med nye idéer til alt fra kursustilrettelæggelse over ny kormusik til internationale netværk. FUK er både for den yngste spirekorsanger og for den erfarne korleder – og for alle os andre, der elsker at synge!

Bliv medlem

Et medlemskab af Folkekirkens Ungdomskor åbner for et landsdækkende korfællesskab, der giver dig mulighed for som sanger og korleder at deltage i en lang række aktiviteter – både lokalt og på landsplan.

Der er to typer medlemskab at vælge imellem: Et kor/kirkemedlemskab eller et enkeltmedlemskab for sangere, hvor koret ikke er medlem, eller korledere, der ikke selv har kor, men er interesseret i korarbejde.

Du kan blive medlem her: www.medlem.fuk.dk