Årsmøde

Velkommen til Årsmøde 2019

Folkekirkens Ungdomskors årsmøde afholdes fredag den 8. marts - lørdag den 9. marts 2019 på 

Musisk Center Askov, Ludvig Schrødersvej 1, Askov, 6600 Vejen

Med et veloverstået jubilæumsår 2018 bag sig ønsker hovedbestyrelsen at invitere til to inspirerende dage, hvor der bliver rig lejlighed til i fællesskab at drøfte Folkekirkens Ungdomskors identitet og prioriteringer for fremtiden samt andre væsentlige og aktuelle emner, som rører sig i organisationen. På programmet er bl.a. også oplæg om korarbejdets udvikling, om muligheder og udfordringer, når forskellige institutioner som kirke, skole, sangcenter osv. mødes – ét af Folkekirkens Ungdomskors fokusområder i 2019.

Hovedbestyrelsen opfordrer alle til at møde op og være med til at præge, hvordan Folkekirkens Ungdomskors fremtidige arbejde bør forme sig.

På Folkekirkens Ungdomskors repræsentantskabsmøde, der afholdes lørdag den 9. marts, skal der vælges nye hovedbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Alle kredse skal opstille mindst én kandidat. Er man som medlem af Folkekirkens Ungdomskor interesseret i at stille op til hovedbestyrelsen, skal man derfor kontakte stiftskredsen. Kandidater kan dog opstilles helt frem til valghandlingen på selve repræsentantskabsmødet.

Tilmelding og betaling

Deltagelse begge dage inkl. overnatning i enkeltværelse med eller uden eget bad (først til mølle): 500 kr. (1)

Deltagelse fredag den 8. marts uden overnatning: 500 kr. (2)

Deltagelse lørdag den 9. marts: gratis (3)

Tilmelding til sekretariatet på fuk@fuk.dk. Angiv venligst, i hvilket omfang du deltager (vælg imellem 1, 2 eller 3, se ovenfor), samt om du deltager som repræsentant for en stiftskreds.

Tilmelding senest den 8. februar 2019

Betaling til konto: 2450-0742 478 289 – venligst anfør ’navn + årsmøde 2019’.

Hent program for årsmøde 2019 her (PDF) Bemærk at programmet er med forbehold for enkelte ændringer.