Digitalt årsmøde 12. marts 2021 med inspirerende oplæg


Forretningsudvalget har besluttet, at Folkekirkens Ungdomskors års- og repræsentantskabsmøde 12. marts 2021 på grund af corona-situationen afholdes online (på Zoom) i tidsrummet kl. 9-14. Mødet var oprindeligt planlagt til at finde sted på Dalum Landbrugsskole ved Odense.

Vi har været så heldige at få Michael Bojesen til at medvirke - en markant profil i dansk kor- og musikliv. Bojesen var i ti år dirigent for DR Pigekoret og drivkraften bag DR Korskolen, og har gennem årene samarbejdet med en række professionelle kor og orkestre. I dag er han blandt andet chef for Malmö Opera og formand for Statens Kunstfond. Michael Bojesen vil i samtale med FUK's formand Christiane Gammeltoft-Hansen tage pulsen på det danske korliv og give sit bud på, hvor det bevæger sig hen.

Årsmødet byder desuden på en online workshop med Peder Karlsson, adjungeret professor i rytmisk korledelse ved RAMA Vocal Center i Aalborg. Det samlede program ser sådan ud:

08.45 - 09.00         Tjek ind
09.00 - 09.15          Velkomst
09.15 - 10.45           Workshop med Peder Karlsson
10.45 - 11.00           Pause
11.00 - 12.00           Repræsentantskabsmøde (del 1)
12.00 - 12.30           Frokost
12.30 - 13.00           Michael Bojesen i samtale med Christiane Gammeltoft-Hansen
13.00 - 14.00           Repræsentantskabsmøde (del 2)
14.00                       - Tak for i dag!Men vi er i fuld gang med at finde kvalificerede erstatninger.

Årsmødet inkluderer et repræsentantskabsmøde, hvor der skal vælges nye hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Alle kredse skal opstille mindst én kandidat.

Er man som medlem af Folkekirkens Ungdomskor interesseret i at stille op til hovedbestyrelsen, skal man kontakte stiftskredsen. Kandidater kan dog opstilles helt frem til valghandlingen på selve repræsentantskabsmødet. Hvis der er behov for at vide mere om arbejdet i hovedbestyrelsen, er man meget velkommen til at kontakte et af de nuværende hovedbestyrelsesmedlemmer.

Bemærk at den nyvalgte hovedbestyrelse mødes på Zoom umiddelbart efter årsmødet, dvs. kl. 14-15, fredag den 12. marts 2021.

Deltagelse i års- og repræsentantskabsmødet online er gratis, men tilmelding er nødvendig. Skriv til fuk@fuk.dk senest den 24. februar 2021. Husk at meddele, om du er repræsentant for en stiftskreds. Vi håber at se rigtigt mange af jer på skærmen.