Årsmøde 6. marts 2020 med inspirerende faglige indlæg

 

Folkekirkens Ungdomskor's årsmøde 2020 afholdes fredag den 6. marts 2020 kl. 10.30 – 21.00 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense. Der vil være mulighed for at overnatte på stedet.

På programmet er bl.a. foredrag ved Jim Daus Hjernøe, professor i rytmisk korledelse på RAMA, Det Jyske Musikkonservatorium og workshop ved dirigent for bl.a. EVE og Landskoret Birgitte Næslund Madsen. I løbet af dagen vil der blive rig lejlighed til at høre mere om den proces for udvikling af FUK’s profil, identitet og organisation, som er i gang nu og frem til 2021.

Se det detaljerede program for årsmødet 2020 her.

Hovedbestyrelsen opfordrer alle til at møde op og være med til at præge, hvordan Folkekirkens Ungdomskors fremtidige arbejde bør forme sig. På repræsentantskabsmødet, der afholdes kl. 16-18, skal der vælges nye hovedbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Alle kredse skal opstille mindst én kandidat.

Er man som medlem af Folkekirkens Ungdomskor interesseret i at stille op til hovedbestyrelsen, skal man derfor kontakte stiftskredsen. Kandidater kan dog opstilles helt frem til valghandlingen på selve repræsentantskabsmødet.

Tilmelding og betaling

Deltagelse: 500 kr.
Deltagelse og overnatning: 600 kr.

Tilmelding til sekretariat@fuk.dk senest den 6. februar 2020. Angiv venligst om du er repræsentant for en stiftskreds.

Betaling til konto: 2450-0742 478 289 – venligst anfør ’navn + årsmøde 2020’.