FUK-puljen støtter lokale initiativer

De midler, som Folkekirkens Ungdomskor får ind via kirkeindsamlinger/kollekt, går først og fremmest til en pulje, der kan søges af kor og sangere med behov for økonomisk støtte. For eksempel til en korrejse, deltagelse i et stævne eller til et særligt projekt, der kan udvikle korarbejdet. Der kan ydes støtte til følgende områder:

Medlemskor i form af tilskud til deltagelse i / gennemførelse af

  1. Aktiviteter, der falder uden for korenes sædvanlige rammer
  2. Korstævner og kurser i og uden for Danmark
  3. Udenlandske korrejser
  4. Korbesøg og -udveksling i og uden for Danmark
  5. Særlige initiativer som f.eks. CD-udgivelse, udgivelse af jubilæumsskrift etc.

Korledere og korsangere i bestræbelse på inspiration og videreudvikling til gavn for korarbejdet

Som noget nyt kan man fra august 2019 søge FUK-puljen to gange om året med ordinære frister henholdsvis 15. april og 15. oktober. OBS: På grund af corona-krisen er næste ansøgningsfrist udskudt til den 15. juni 2020.

Sådan søger du:

Vil du søge om tilskud? Så send en kort ansøgning til sekretariat@fuk.dk inden 15. juni 2020.

Bemærk: Hvis du søger om tilskud til en korrejse, skal du samtidig indsende et skema om antal korsangere, budgetoplysninger mv. via dette link: Oplysninger vedr. korrejse-ansøgning

Søger du om tilskud til andre formål indenfor puljens kriterier, skal ansøgningen indeholde et budget for projektet.

Hvis du har spørgsmål, eller vil søge i løbet af året, kontakt da sekretariatet.