FUK-puljen støtter lokale initiativer

De midler, som Folkekirkens Ungdomskor får ind via kirkeindsamlinger/kollekt, går først og fremmest til en pulje, der kan søges af kor og sangere med behov for økonomisk støtte. For eksempel til en korrejse, deltagelse i et stævne eller til et særligt projekt, der kan udvikle korarbejdet. Der kan ydes støtte til følgende områder:

Medlemskor i form af tilskud til deltagelse i / gennemførelse af

  1. Aktiviteter, der falder uden for korenes sædvanlige rammer
  2. Korstævner og kurser i og uden for Danmark
  3. Udenlandske korrejser
  4. Korbesøg og -udveksling i og uden for Danmark
  5. Særlige initiativer som f.eks. CD-udgivelse, udgivelse af jubilæumsskrift etc.

Korledere og korsangere i bestræbelse på inspiration og videreudvikling til gavn for korarbejdet

Sådan søger du:

Som noget nyt kan man fra august 2019 søge FUK-puljen to gange om året. De nye frister er den 15. april og den 15. oktober. Bemærk at næste ansøgningsfrist er den 15. oktober 2019 og retter sig mod støtte til aktiviteter i 2020.

Vil du søge om tilskud? Så send en kort ansøgning vedlagt budget til sekretariat@fuk.dk inden 15. oktober 2020.

Har du spørgsmål, eller vil du søge i løbet af året, kontakt da sekretariatet.