Voksenkorstævne med Erik Sommer

Få ny inspiration til advent og jul

Start: 20. november 2021 10:00
Slut: 20. november 2021 16:00

Bemærk, at korstævnet er flyttet til Christianskirken i Fredericia.

Tilmelding til:
Birte Reimers på reimers777@gmail.com med angivelse af:
Navn på kirke og kontaktperson, tlf. og mail.
Antal sangere samt stemmefordeling (Sopran/alt/tenor/bas)

Vi gentager succesen med Erik Sommer. Så dem der ikke nåede det sidst, har nu
mulighed for at deltage! På selve dagen vil korene få muligheden for at synge sammen
med andre sangglade mennesker og opleve det sus det giver, når det indstuderede
repertoire går op i en højere enhed. Repertoiret, som omfatter stykker til juletiden,
tilsendes korlederen ved tilmelding og bedes indstuderet inden dagen.
Der sluttes af med en åben prøve kl. 15.30 i kirken, hvor alle er velkomne.

Ganske kort om Erik Sommer, f. 1948.
Konservatorieuddannet og organist (PO).
Erik har en omfattende komponistvirksomhed bag sig med
mange sange og salmemelodier. Han er en meget
efterspurgt foredragsholder med fortælling og sang samt
instruktør ved korstævner for både voksne og børn.

DET PRAKTISKE:
Der vil blive sørget for forplejning til frokost, og der vil være kaffe/småkager om eftermiddagen.
Prisen for FUK-medlemmer er kr. 100,-.
(Ikke medlemmer kr. 150,-)