Info om FUK-puljen

De indsamlede midler går først og fremmest til en pulje, der kan søges af kor og sangere med behov for økonomisk støtte til en korrejse, deltagelse i et stævne eller til et særligt projekt, der kan udvikle korarbejdet. Der kan ydes støtte til følgende områder:

Medlemskor i form af tilskud til deltagelse i / gennemførelse af

  1. aktiviteter, der falder uden for korenes sædvanlige rammer
  2. korstævner og kurser i og uden for Danmark
  3. udenlandske korrejser
  4. korbesøg og -udveksling i og uden for Danmark
  5. særlige initiativer som f.eks. CD-udgivelse, udgivelse af jubilæumsskrift etc.

Korledere og korsangere i bestræbelse på inspiration og videreudvikling til gavn for korarbejdet

Ansøgning:

Vil du søge om tilskud? Så send en kort ansøgning vedlagt budget til sekretariat@fuk.dk inden 15. februar 2020. Der forventes at blive endnu en uddeling medio 2020. Oplysninger om det vil blive udmeldt her på siden cirka 1. september. 


Har du spørgsmål, eller vil du søge i løbet af året, kontakt da sekretariatet.