Udvalg og arbejdsgrupper

 

I Folkekirkens Ungdomskor er det medlemmerne, der tager initiativ til og er med til at realisere aktiviteterne ved at engagere sig i den lokale stiftskreds eller i hovedbestyrelsen. Det giver indflydelse for medlemmerne, og det sikrer forbindelsen til det konkrete korarbejde, som Folkekirkens Ungdomskor har til formål at støtte op om og styrke.

Udvalg og arbejdsgrupper nedsættes for et år ad gangen, ligesom der findes repræsentanter til de organisatoriske sammenhænge, hvor Folkekirkens Ungdomskor har plads i en bestyrelse eller en styregruppe eller en del af repræsentantskabet.

Oversigten over udvalg, arbejdsgrupper og repræsentationer for 2019-20 ser således ud – indtil videre, da der kan suppleres med yderligere medlemmer – også eksterne. Muligheden er altså for, at man som medlem kan søge hovedbestyrelsen om optagelse i et udvalg eller en arbejdsgruppe, der har ens særlige interesse, og hvor man gerne vil bidrage med en aktiv indsats.


UDVALG:

Biblioteksbestyrelse for Nodebiblioteket, Løgumkloster
Margith Pedersen
Hans Christian Hein
Winni Kilsgaard
Kirsten Wind Retoft
Mads Djernes
Gitte Støvring Preussler
Helle D. Kjeldsen

Forretningsudvalg
Margith Pedersen
Anne-Kari Ferenczi
Hanne Margrethe Tougaard
Mie Korp Sloth

Forlagsudvalg
Hanne Tougaard
Kirsten Buskbjerg Lübker
Ole Faurschou

ARBEJDS- OG PROJEKTGRUPPER:

Arbejdsgruppe for Sommerskole
Anne Lise Quorning
Kristine Vad

Arbejdsgruppe for Kirke-skole-samarbejde, Børnenes Alsang i 2020
Anne-Kari Ferenczi
Stefan Ingerslev
Hanne Korsgaard Sundbøll

Arbejdsgruppe for Den digitale platform
Anne Lise Quorning
Mie Korp Sloth
Jytte Lundbak
Lotte Smith-Petersen
Kristine Vad

Arbejdsgruppe for Sangen har vinger
Anne Lise Quorning.

Arbejdsgruppe for Nordbusang
Hanne M. Tougaard
Anne Lise Quorning
Gitte Støvring Preussler
Thomas Halfdan Breck

Projektgruppe, Strategi- og udviklingsarbejde
Margith Pedersen
Anne-Kari Ferenczi
Hanne Margrethe Tougaard
Mie Korp Sloth
Thomas Halfdan Breck
Hanne Holdt Madsen

REPRÆSENTATIONER:

Foreningen Landskoret
Hanne M. Tougaard

Børnekorakademiet
Anne-Kari Ferenczi.

Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS)
Inger Krarup
Hanne Holdt Madsen

Kirkemusikalsk kompetencecenter
Hans Christian Hein

Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg (FKOF)
Hanne Holdt Madsen

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
Hanne Holdt Madsen

Musisk Center Askov
Hanne Holdt Madsen

Danske Kirkers Råd / Himmelske dage
Hanne Holdt Madsen

Spil Dansk
Anne-Kari Ferenczi.

Sangcenter København
Anne-Kari Ferenczi

 

Yderligere oplysning og formidling af kontakt: kommunikation@fuk.dk