Information om kor i en corona-tid

 

På denne side vil vi løbende samle al relevant information for dig, som overvejer hvornår og hvordan, det kan blive muligt at drive korvirksomhed i en corona-tid.

 

 

Webinar om kor og corona: Folkekirkens Ungdomskor afholder sammen med fire andre foreninger et webinar torsdag den 20. august kl. 15-17 om risiko for corona-smitte i forbindelse med korsang. På webinaret vil de seneste retningslinjer og den nyeste viden blive præsenteret. Der vil desuden være mulighed for at stille spørgsmål.

Læs mere og tilmeld dig her

*

(7. august 2020) Kulturministeriet har revideret retningslinjerne for genåbning af indendørs foreningsliv - den såkaldte fjerde fase af genåbningen. De gældende krav om 4 m2 areal per person og om 2 meter mellem deltagerne ved sang fastholdes, ligesom maksimums-grænsen for forsamlinger på 100 personer bibeholdes.

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter (8. august 2020).

*

(10. juni 2020) Så kom endelig de særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge. Retningslinjerne er vigtige for Folkekirkens Ungdomskor, fordi de har indflydelse på, hvordan vores Sommerskole og U-Camp skal afvikles. Læs retningslinjerne her:

Særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge op til 25 år med eller uden deres familier (10. juni 2020)

*

(10. juni 2020) Retningslinjerne for genåbning af indendørs foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter er blevet opdateret med de nye tal for forsamlinger. Forsamlingsforbuddet er nu hævet til mere end 50 personer, og grænsen vil fra den 8. juli 2020 blive hævet til 100.

Retningslinjer for genåbning af indendørs foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter (10. juni 2020)

*

(20. maj 2020) En task force med repræsentanter for de folkekirkelige organisationer har lavet en tjekliste med overvejelser i forbindelse med genåbningen af folkekirkens korvirksomhed. Folkekirkens Ungdomskor har deltaget i arbejdet ved formand Christiane Gammeltoft-Hansen. Læs tjeklisten her:

Tjekliste ved genåbning af folkekirkens korvirksomhed (20. maj 2020)

Tjeklisten lægger vægt på, man til enhver tid skal følge de generelle retningslinjer fra Kirkeministeriet og andre officielle instanser. Ifølge retningslinjerne er det tilladt at genoptage koraktiviteterne, hvis menighedsrådet vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Men fordi forholdene lokalt er meget forskellige - og kor er mindst lige så forskellige - så kan der også være forskellige muligheder for at genoptage koraktiviteten. Derfor understreges det i tjeklisten, at det altid skal afklares gennem en lokal dialog, hvordan retningslinjerne skal omsættes i praksis.

Herudover fokuserer tjeklisten på tre områder: 1) Behovsafklaring, 2) Fysiske rammer og 3) Hygiejne og andre forholdsregler ved korarbejde.

Afsnittet om behovsafklaring er særligt relevant for børne- og ungdomskorene. Der står nemlig, at det bør overvejes om et kor, som kun sjældent eller aldrig medvirker ved gudstjenester ud fra praktiske grunde og et ansvarlighedsprincip, skal udskyde egentlig koraktivitet. Og hvis man alligevel går i gang, bør man overveje om koraktiviteten kan afvikles i mindre hold i form af gruppeprøver og stemmeprøver, uanset at arealkravet giver mulighed for flere deltagere. Her er tjeklisten på linje med Kirkeministeriets forsigtige tilgang (se nedenfor).

Download hele tjeklisten som pdf

*

(17. maj 2020) Den 18. maj 2020 åbnede folkekirken igen op for sine aktiviteter. I følge retningslinjerne fra Kirkeministeriet kan vi nu igen - med de overvejelser der er nævnt i tjeklisten ovenfor - synge i kirkernes kor til korprøver i kirker, sognelokaler, menighedshuse og andre lokaler samt medvirke ved gudstjenester mv. Også selvom der er flere end 10 korsangere i koret. Kirkens egne aktiviteter indendørs er nemlig ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Man skal dog fortsat følge restriktionerne:

- Der skal være 2 meter mellem personer, der synger – altså også mellem korsangere.

- Der skal i lokalet være mindst 4 m2 pr. sanger. Så hvis man har f.eks. 100 m2, er der plads til 25 sangere.

- Man skal følge hygiejnereglerne, med rengøring, afspritning af overflader mv.

- Fælles salmebøger anbefaler man at skifte ud med kopieret materiale, så man ikke afsætter spor, der kan smitte videre.

Kirkeministeriet opfordrer samtidig til en forsigtig tilgang. For eksempel bør man overveje, om aktiviteterne eventuelt kan deles op i mindre hold, f.eks. med op til 10 deltagere. Samt om sang ved menighedsaktiviteter eventuelt kan undlades eller minimeres, så længe der er risiko for smittespredning med coronavirus.


Læs Kirkeministeriets retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre  trossamfund (17. maj 2020)

Om musik og sang hedder det i retningslinjerne: "Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, blæseinstrumenter m.v. gælder der særlige retningslinjer på grund af risikoen for spredning af aerosoler. Ved rituelle ceremonier som gudstjeneste, messe, fredagsbøn og religiøse handlinger m.v. bør der således sikres 2 meters afstand mellem deltagere, hvis der synges, mens 1 meter er tilstrækkeligt, hvis sang undlades. Tilsvarende gælder ved f.eks. korsang og fællessang i forbindelse med øvrige menighedsaktiviteter. Det bør overvejes, om sang ved menighedsaktiviteter helt kan undlades, så længe der er risiko for smittespredning med coronavirus.

Det anbefales derudover, at

- musikere ikke deler instrumenter, og at instrumenterne, hvis de forefindes i bygningen/lokalet, rengøres før og efter anvendelsen i det omfang, det er muligt

- man har særlig opmærksomhed på om, og hvordan blæseinstrumenter kan anvendes;

- der opsættes fysisk barriere f.eks. plexiglasplade eller anden afskærmning, hvis der ikke kan sikres nødvendig afstand mellem sangere indbyrdes og mellem sangere og musikere."

*

Andre relevante links:

Læs også '7-corona-retningslinjer du skal huske i kirken' fra www.folkekirken.dk (18. maj 2020)

Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv (revideret 10. juni 2020)

Sundhedsstyrelsens generelle råd til forebyggelse af smittespredning (10. maj 2020)

www.folkekirkenspersonale.dk med spørgsmål & svar vedrørende corona/covid-19

 

Læs på www.fuk.dk:

Stadig håb for Sommerskolen og U-Camp (13. maj 2020)

 

Siden opdateres løbende (sidst opdateret 20. maj 2020)