Årsmøde 2019

Velkommen til Årsmøde 2019

Folkekirkens Ungdomskors årsmøde afholdes fredag den 8. marts - lørdag den 9. marts 2019 på 

Musisk Center Askov, Ludvig Schrødersvej 1, Askov, 6600 Vejen

Med et veloverstået jubilæumsår 2018 bag sig ønsker hovedbestyrelsen at invitere til to inspirerende dage, hvor der bliver rig lejlighed til i fællesskab at drøfte Folkekirkens Ungdomskors identitet og prioriteringer for fremtiden samt andre væsentlige og aktuelle emner, som rører sig i organisationen. På programmet er bl.a. også oplæg om korarbejdets udvikling, om muligheder og udfordringer, når forskellige institutioner som kirke, skole, sangcenter osv. mødes – ét af Folkekirkens Ungdomskors fokusområder i 2019.

Læs mere om årsmøde og tilmelding her

 

 

Nodebiblioteket

I FUK's nodebibliotek i Løgumkloster kan du finde inspiration til dit korarbejde. 

Nodebibliotekets samling omfatter kormusik til enhver type kor i mange musikalske genrer og stilarter.

Du er velkommen på Nodebiblioteket året rundt. Et besøg aftales med stedets bibliotekar.

Du har også mulighed for at komme gratis på Studiedage når Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter stiller deres skønne studieværelser/lejligheder frit til rådighed fra den 10.-21.6.2019. Læs mere her

Gå til nodebiblotekets hjemmeside: nodebibliotek.dk

Stiftskredse

Folkekirkens Ungdomskor består af 8 stiftskredse – én for hvert stift på Fyn og i Jylland og to, der dækker de fire stifter på Sjælland og Lolland-Falster (København/Helsingør og Roskilde/Lolland-Falster).
Hver stiftskreds ledes af en kredsbestyrelse, der sørger for korstævner, inspiration og erfaringsudveksling i kredsen.

FUK

Folkekirkens Ungdomskor – FUK – er landsorganisationen af børne-, ungdoms- og voksenkor i folkekirken og er med sine ca. 12.000 korsangere og korledere Danmarks største kororganisation.

FUK varetager korsangernes og korledernes interesser gennem en lang række aktiviteter, og FUK er dermed en aktiv medspiller i folkekirkens korarbejde og i forhold til at tilbyde børn og unge i Danmark et liv med sang og musik.

Kirkekorene udgør folkekirkens vækstlag og er det første led i den musikalske fødekæde. At dette er af helt afgørende betydning både for kirken og for sangkulturen ønsker FUK at sætte særligt fokus på, og organisationen undergår i disse år en modernisering, der skal styrke FUK’s rolle som en aktiv kirkelig, politisk og kulturel medspiller.

Alle er velkomne i FUK! Korsangere, korledere, forældre, menighed, menighedsråd, præster – alle med interesse for folkekirken og for korsang. FUK er et fællesskab af frivillige, hvoraf mange bidrager til organisationens aktiviteter med nye idéer til alt fra kursustilrettelæggelse over ny kormusik til internationale netværk. FUK er både for den yngste spirekorssanger og for den erfarne korleder – og for alle os andre, der synger!

 

Bliv medlem

Et medlemskab af Folkekirkens Ungdomskor åbner for et landsdækkende korfællesskab og giver sangere og korledere mulighed for at deltage i en lang række aktiviteter – både lokalt og på landsplan.

Et medlemskab kan enten tegnes som et kor/kirkemedlemskab eller et enkeltmedlemskab, der er for sangere, hvor koret ikke er medlem, eller korledere, der ikke selv har kor, men er interesseret i korarbejde.

Opret medlemskab her: www.medlem.fuk.dk