Jubilæum 2018

Folkekirkens Ungdomskor fejrer 50-års jubilæum i år.
11. november 2018 fyldte Folkekirkens Ungdomskor 50 år – og det bliver fejret, så det giver genlyd over hele landet!

Følg med, her på siden.

Kirkeminister Mette Bock ønsker Folkekirkens Ungdomskor tillykke med jubilæet.

”Djævelen er ikke rigtig vel til mode, når man synger, sagde Luther. Fra den gamle reformator til dagens folkekirke løber en rød tråd af sang og musik som en uundværlig del af dansk kirkeliv. Det er derfor en stor glæde at ønske Folkekirkens Ungdomskor tillykke med 50 års-jubilæet. Selv om 50 år ikke er nogen alder i forhold til den reformatoriske gudstjenestes tilstedeværelse i Danmark, så har Folkekirkens Ungdomskor som den største danske kororganisation udviklet sig til i dag at være et både kirkeligt, folkeligt og kulturelt fyrtårn, som vi dårligt kan undvære.” 
Mette Bock
Kirkeminister

Se flere lykønskninger her

 

Nodebiblioteket

I FUK's nodebibliotek i Løgumkloster kan du finde inspiration til dit korarbejde. 

Nodebibliotekets samling omfatter kormusik til enhver type kor i mange musikalske genrer og stilarter.

Du er velkommen på Nodebiblioteket året rundt. Et besøg aftales med stedets bibliotekar.

Du har også mulighed for at komme gratis på Studiedage når Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter stiller deres skønne studieværelser/lejligheder frit til rådighed fra den 10.-21.6.2019. Læs mere her

Gå til nodebiblotekets hjemmeside: nodebibliotek.dk

Stiftskredse

Folkekirkens Ungdomskor består af 8 stiftskredse – én for hvert stift på Fyn og i Jylland og to, der dækker de fire stifter på Sjælland og Lolland-Falster (København/Helsingør og Roskilde/Lolland-Falster).
Hver stiftskreds ledes af en kredsbestyrelse, der sørger for korstævner, inspiration og erfaringsudveksling i kredsen.

FUK

Folkekirkens Ungdomskor – FUK – er landsorganisationen af børne-, ungdoms- og voksenkor i folkekirken og er med sine ca. 12.000 korsangere og korledere Danmarks største kororganisation.

FUK varetager korsangernes og korledernes interesser gennem en lang række aktiviteter, og FUK er dermed en aktiv medspiller i folkekirkens korarbejde og i forhold til at tilbyde børn og unge i Danmark et liv med sang og musik.

Kirkekorene udgør folkekirkens vækstlag og er det første led i den musikalske fødekæde. At dette er af helt afgørende betydning både for kirken og for sangkulturen ønsker FUK at sætte særligt fokus på, og organisationen undergår i disse år en modernisering, der skal styrke FUK’s rolle som en aktiv kirkelig, politisk og kulturel medspiller.

Alle er velkomne i FUK! Korsangere, korledere, forældre, menighed, menighedsråd, præster – alle med interesse for folkekirken og for korsang. FUK er et fællesskab af frivillige, hvoraf mange bidrager til organisationens aktiviteter med nye idéer til alt fra kursustilrettelæggelse over ny kormusik til internationale netværk. FUK er både for den yngste spirekorssanger og for den erfarne korleder – og for alle os andre, der synger!

 

Bliv medlem

Et medlemskab af Folkekirkens Ungdomskor åbner for et landsdækkende korfællesskab og giver sangere og korledere mulighed for at deltage i en lang række aktiviteter – både lokalt og på landsplan.

Et medlemskab kan enten tegnes som et kor/kirkemedlemskab eller et enkeltmedlemskab, der er for sangere, hvor koret ikke er medlem, eller korledere, der ikke selv har kor, men er interesseret i korarbejde.

Opret medlemskab her: www.medlem.fuk.dk